جمعه 20 تیر 1399   04:12:40 

رييس موسسه تحقيقاتي رازي اراك جناب آقاي دكتر سید شمس الدین قائم مقامی وظايف اساسي اين شعبه را به شرح ذيل اعلام نمود :

1 -  تحقيق در زمينه مبارزه با بيماريهاي دام و طيور

2 - تحقيق در زمينه مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام

3 - تحقيق و تشخيص بيماريهاي دام و طيور

4 - تحقيق و توليد واكسنها و فرآورده‌هاي بيولوژيك مصرف دام و طيور و انساني (پزشكي و دامپزشكي)

5 - تحقيق در زمينه توسعه واكسنها و فرآورده‌هاي بيولوژيك

6 - توليد سرمها و داروهاي شيميايي مورد مصرف پزشكي و دامپزشكي
مراکز دولتی مرتبط
مراکز بین المللی مرتبط
دانشگاه های علوم پزشکی
سایر
شبکه اجتماعی ما